Doména obrys.cz byla aktivována

Doména obrys.cz byla právě zprovozněna, ale prozatím na ní není žádný obsah. Nahrajte svou aplikaci (www stránky) na server pomocí instrukcí, které jste dostali při vytvoření prostoru.
Nastavení webového serveru DocumentRoot ukazuje do adresáře /public, takže veřejnou část svých stránek musíte umístit právě tam. Ostatní soubory, knihovny a pod. mohou být mimo toto veřejné úložiště.